На словацком языке

STALIN. Spomíname spoločne

Neexistuje politik, ktorému by sa pripisovalo toľko ním nevypovedaných slov a fráz. Neexistuje štátnik, ktorého by obviňovali z toľkých ním nevykonaných zločinov. Neutíchajú okolo neho …

Поделитесь книгой: