На словацком языке

STALIN. Po skončení vojny. 1949-1953. Kniha druha.

Stalin. Po skončení vojny. 1949-1953 Napriek neustávajúcemu záujmu o osobnosť Stalina zostali v jeho životopise obdobia, o ktorých čitatelia nemajú toľko poznatkov. Týka sa to predovšetkým povojnových …

Поделитесь книгой: