На словацком языке

RUSKO- KRYM- HISTÓRIA

V predslove knihy si autori položili otázku: „Čia je to zásluha, že udalosti, ktoré očividne smerovali k strate základne našej námornej flotily a ku krvavému koncu sa nečakane obrátili opačným smerom?«

Jednoduchá odpoveď by bola: „Je to zásluha krymského ľudu a ruského prezidenta Vladimíra Putina.« No história procesu, ktorý viedol k marcu 2014 je omnoho zložitejšia. Poznanie histórie a jej pochopenie je cestou oslobodenia pravdy spod nánosov historickej manipulácie a lži.


Nikolaj Viktorovič Starikov, známy ruský autor geopolitických prác.
V spolupráci Dmitrijom Pavlovičom Beljajevom, vplyvným ruským blogerom a spisovateľom analyzujú históriu MAJDANU na Ukrajine cez prizmu udalostí na KRYME a objasňujú historickú logiku NÁVRATU KRYMU DO RUSKA.

V jednotlivých kapitolách, paradoxne chronologicky obrátili beh dejín Krymu. Ponáraním sa do hĺbok času odhaľujú známe i neznáme historické fakty z jeho bohatej minulosti zastavujúc sa pri najdôležitejších míľnikoch. Rekapitulujú udalosti Majdanu vedúce ku krymskému referendu a návratu Krymu do Ruska. Objasňujú historický kontext a príčiny „ukrajinského obdobia« Krymu a úlohu Nikitu Segejeviča Chruščova pri pričlenení Krymu k Ukrajine. Zasvätene a s hrdosťou píšu o bojoch s nemeckými fašistami počas Veľkej vlasteneckej vojny, o hrdinstve obrancov Sevastopoľa, ale aj o tých, ktorí zlyhali.

Približujú tragické udalosti občianskej vojny na Kryme i konca Prvej svetovej vojny, keď bola za „zvláštnych okolností« opäť potopená ruská čiernomorská námorná flotila, rovnako ako po prehratej Krymskej vojne v roku 1854. V záujme ktorých mocností sa to udialo? Objasňujú význam PRIPOJENIA KRYMU K RUSKU cárovnou Katarínou Veľkou v roku 1783 pre premenu Ruska vo VEĽMOC. Krym je súčasťou histórie Ruska, jeho bolesti, žialu, tragédie, jeho nádeje. Úspechy a víťazstvá sú navždy zapísané v srdci ruského národa. Nedá sa to zmeniť žiadnou silou. Prečo tomu tak je? O tom rozpráva táto kniha.
Поделитесь книгой: