На литовском языке

Kas privertė Hitlerį užpulti Staliną?

Ši knyga – apie tai, kas pastūmėjo Hitlerį žengti savižudišką žingsnį – užpulti Staliną. Apie tikruosius pačios baisiausios katastrofos Rusijos istorijoje įkvėpėjus ir vykdytojus. Tuos, kurie davė Hitleriui ir jo partijai pinigų ir padėjo ateiti į valdžią. Parodomas tikrasis nacistų atvedimo į valdžią tikslas – užpulti SSRS, „atitaisyti“ ankstesnę Vakarų žvalgybos klaidą, leidusią Rusijai vadovauti bolševikams. Užuot dingę kartu su prisigrobtomis gėrybėmis, Leninas ir jo komanda pasiliko ir atkūrė valstybę, atsisakydami „atiduoti“ šalį Vakarams. Remiantis dideliu surinktos faktinės medžiagos kiekiu knygoje sekama logika įvykių, prasidedančių 1919 m. rugsėjį ir pasibaigiančių 1941 m. birželio 22-ąją. Galiausiai skaitytojas suvokia, kas yra tikrasis Antrojo pasaulinio karo sukėlėjas, taigi, kaip ir naciai, atsakingas už jų žvėriškus nusikaltimus. 

Поделитесь книгой: