UKRAJINA. Chaos a revolúcia, zbrane dolára.


UKRAJINA. Chaos a revolúcia, zbrane dolára. Kniha je analýzou premeny „oranžového« MAJDANU na Ukrajine v roku 2014, na majdan „krvavý«, toho čo mu predchádzalo, a …

Другие книги из категории «На словацком языке»