STALIN. Po skončení vojny. 1949-1953. Kniha druha.


Stalin. Po skončení vojny. 1949-1953 Napriek neustávajúcemu záujmu o osobnosť Stalina zostali v jeho životopise obdobia, o ktorých čitatelia nemajú toľko poznatkov. Týka sa to predovšetkým povojnových …

Другие книги из категории «На словацком языке»