STALIN. Po skončení vojny. 1945-1948. Kniha prvá.


Stalin. Po skončení vojny. 1945-1948 Stalin patrí nepochybne medzi najvýznamnejšie postavy histórie. Napriek neustávajúcemu záujmu však zostali v jeho životopise obdobia, o ktorých čitatelia nemajú …

Другие книги из категории «На словацком языке»